Εκτύπωση σελίδας

1 Δεκεμβρίου 2015-Webinar ΚΑΝ.ΕΠΕ

Webinar ΚΑΝ.ΕΠΕ (Μελέτη επάρκειας – ενισχύσεις)

Ύλη Σεμιναρίου:

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ • Παρουσίαση του προβλήματος • Θεσμικό πλαίσιο • Υπολογισμός αμοιβών • Διαδικασίες

2. ΈΛΕΓΧΟΣ ΔΟΜΙΚΗΣ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ   • Παρουσίαση διαδικασίας έλεγχου ΟΑΣΠ  • Βασική βαθμολογία • Δομική Βαθμολογία - Απόφαση Επάρκειας

3. ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ  • Παρουσίαση βασικών στοιχείων κανονισμών 1959/1985/1995/2000  • Θεσμικό καθεστώς ελέγχου σύμφωνα μα τον 4014 KAI 4178/13  • Θεσμικό καθεστώς μελέτης αποτίμησης ΚΑΝ.ΕΠΕ. • Συσχετισμός με Ευρωκώδικας 8 Μέρος 3  •Διαδικασίες προκαταρκτικής ανάλυσης • Γεωμετρία - Υλικά  (Συσχετισμος με μή καταστροφικό έλεγχο - Etabs)  • Επιτελεστικότητα  • Εκπόνηση μελέτης  (Πλάκες  praxis.slabs - Δοκοί - Υποστυλώματα- Θεμελίωση - Τοιχοπληρώσεις)  •Υπολογιστικά εργαλεία • Ανελαστική Ανάλυση PushOver

4. ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ • Παρουσίαση βασικών μεθόδων ενίσχυσης. που καλύπτει ο ΚΑΝ.ΕΠΕ • Θεσμικό καθεστώς μελέτης ενίσχυσης  • Ευρωκώδικας 8 Μέρος 3 • Γεωμετρία - Υλικά  • Επιτελεστικότητα   • Εκπόνηση μελέτης (Ενισχύσεις πλακών • Υπολογιστικά εργαλεία  

5. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ • Παράδειγμα Φροντιστηρίου σύμφωνα με τον ν. 4014 KAI 4178/13 

6. Ερωτήσεις – Συζήτηση

Εκπαιδευτικό Υλικό: Ηλεκτρονικές σημειώσεις
Κόστος Συμμετοχής:  30 ευρώ + ΦΠΑ
Διάρκεια: 3 ώρες  (17:30 – 20:30)
Πλατφόρμα: GoToWebinar
Πληροφορίες: secretary@gsi-eng.eu  και 211-7702199


Εγγραφείτε Τώρα: ΕΔΩ

 

 

Επιστροφή Επιστροφή