Εκτύπωση σελίδας

26 Νοεμβρίου 2015 -Webinar Ευρωκώδικα 8

Webinar Ευρωκώδικα 8

(Αντισεισμικός Σχεδιασμός Κατασκευών, Κανόνες για Κτίρια)

Ύλη Σεμιναρίου:

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ • Παρουσίαση του προβλήματος • Θεσμικό πλαίσιο • Συσχετισμός με ΕΑΚ ΕΚΟΣ και ΒΔ

• Διαδικασίες

2. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ • Απαιτήσεις συμπεριφοράς και

αντίστοιχες σεισμικές δράσεις •Έλεγχος στατικού συστήματος με το Etabs • Προκαταρκτική

ανάλυση ελέγχου στατικού συστήμαυος •Κριτήρια συμμόρφωσης στις απαιτήσεις συμπεριφοράς •

Πλαστικές αρθρώσεις • δείκτης πλαστιμότητας μετακινήσεων του κτιρίου

3. ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗ • Εδαφικές συνθήκες και κατηγορίες εδάφους• Μέγιστη

εδαφική επιτάχυνση • Φάσμα σχεδιασμού στην οριζόντια διεύθυνση. • Φάσμα σχεδιασμού στην

κατακόρυφη διεύθυνση • Συνδυασμός της σεισμικής δράσης με τις κατακόρυφες • Κατηγορίες

εδάφους κατά ΕΚ8 • Υπολογιστικά εργαλεία

4. ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ • Μόρφωση φορέα. • Κύρια και δευτερεύοντα μέλη • Μέθοδοι

ανάλυσης • Κανονικότητα • Ικανοτικός έλεγχος κόμβων • Ικανοτικός έλεγχος θεμελίωσης • αρμός

• τοιχοπληρώσεις

5. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ • Παράδειγμα εφαρμογής σε κατοικία.

6. Ερωτήσεις – Συζήτηση

Εκπαιδευτικό Υλικό: Ηλεκτρονικές σημειώσεις
Κόστος Συμμετοχής:  30 ευρώ + ΦΠΑ
Διάρκεια: 3 ώρες  (17:30 – 20:30)
Πλατφόρμα: GoToWebinar
Πληροφορίες: secretary@gsi-eng.eu  και 211-7702199

 

Εγγραφείτε τώρα ΕΔΩ

Επιστροφή Επιστροφή