Εκτύπωση σελίδας

3DR ALUMINIUM ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

Το πρόγραμμα 3DR.ALUMINIUM αναλαμβάνει την χωρική επίλυση κατασκευών από αλουμίνιο και τον έλεγχο διατομών τους.

Χαρακτηριστικά

• Εύχρηστο περιβάλλον γραφικών υψηλής εποπτείας (γραφική απεικόνιση φορτίων, μετατοπίσεων, εντατικών μεγεθών κλπ) • Ταχύτατη εισαγωγή δεδομένων και μόρφωση του μοντέλου του φορέα με εξαιρετική ευκολία στις διορθώσεις. • Δυνατότητα εισαγωγής 3D φορέα από αρχείο .dxf • Βιβλιοθήκη πρότυπων διατομών • Δυνατότητα εισαγωγής τυχαίων διατομών από ειδικό υποπρόγραμμα επεξεργασίας διατομών (section editor) • Γεννήτριες παραγωγής έτοιμων μοντέλων από ενσωματωμένες βιβλιοθήκες • Δυνατότητα επιλογής διακεκριμένων στοιχείων ή ομάδας στοιχείων, με τη βοήθεια ειδικών φίλτρων • Άμεση πρόσβαση στις ιδιότητες μεμονωμένου μέλους, ή ομάδας μελών με την εμφάνισή τους σε εύχρηστο πλαίσιο διαλόγου • Απεριόριστος αριθμός κόμβων και μελών • 12 ανεξάρτητες περιπτώσεις φόρτισης και αυτόματος υπολογισμός των σεισμικών φορτίων • Αναλυτικός υπολογισμός φορτίων ανέμου και χιονιού και συνδυασμών φόρτισης κατά Ευρωκώδικα 1 • Επίλυση του φορέα ως χωρικού πλαισίου • Ισοδύναμη στατική και δυναμική/φασματική μέθοδος και διαστασιολόγηση κατά Ευρωκώδικα 9 • Διαστασιολόγηση συστήματος θεμελίωσης πεδίλων συνδετηρίων δοκών • Εκτυπώσεις τεύχους της μελέτης

 

Πλεονεκτήματα

Iδανική επιλογή για μηχανικούς που ασχολούνται με κατασκευές αλουμινίου όπως βάσεις φωτοβολταϊκών

 

 

 

 

 

Επιστροφή Επιστροφή