Εκτύπωση σελίδας

3DR KENAK ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ Κ ΜΕΛΕΤΕΣ

Γενικά

Το λογισμικό 3DR.ΚΕΝΑΚ.Επιθεώρηση χρησιμοποιείται στην εκπόνηση μιας ενεργειακής επιθεώρησης και το 3DR.ΚΕΝΑΚ.Full στην εκπόνηση μιας ενεργειακής μελέτης. Το πρόγραμμα αποτελεί επέκταση του AutoCAD σε όλες τις εκδόσεις από το 2000 έως το 2012 32bit ή 64bit (ή progeCAD για τους μή-κατόχους AutoCAD). Έτσι, ο μελετητής μπορεί να αξιοποιήσει όλα τα εύχρηστα σχεδιαστικά εργαλεία του AutoCAD: lines, dimensions, xref, move, copy, layers κλπ. Παράλληλα, έχουν αναπτυχθεί επιπλέον εργαλειοθήκες για την περιγραφή του κελύφους του κτηρίου και συγκεκριμένα για: διατομές - υλικά,  τοίχους, ανοίγματα, σκιάσεις όλων των τύπων, χώροι, ζώνες, πλάκες κλπ. Τέλος, μετά την ολοκλήρωση της εισαγωγής του κελύφους, ο μελετητής συνεχίζει στο υπολογιστικό τμήμα του προγράμματος, το οποίο είναι πανομοιότυπο με το ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ και εγκεκριμένο για τη σύνδεση του με τον υπολογιστικό πυρήνα του ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ από το ΥΠΕΚΑ. Όλοι οι απαιτούμενοι υπολογισμοί (σκιάσεις, επιφάνειες, όγκοι κλπ) πραγματοποιούνται αυτόματα από το σχεδιαστικό περιβάλλον προς το υπολογιστικό. Ακολούθως ο μελετητής μπορεί να εισαγάγει στοιχεία για τα συστήματα, να εκτελέσει υπολογισμούς, έλεγχο θερμομονωτικής επάρκειας, ενεργειακή κατάταξη και αναλυτικό τεύχος υπολογισμών με βάση το πρότυπο παράδειγμα του ΤΕΕ. Τέλος, στην περίπτωση της ενεργειακής μελέτης, το πρόγραμμα παράγει αυτόματα όλα τα απαιτούμενα σχέδια, ηλιακό διάγραμμα κλπ.

Ελάτε σε ένα από τα workshops της 3DR για να γνωρίσετε το λογισμικό ή/και να λύσετε τις θεωρητικές σας απορίες στις ενεργειακέςεπιθεωρήσεις και μελέτες

 

Πλεονεκτήματα λογισμικού 3DR KENAK

To 3DR.ΚΕΝΑΚ προσφέρει:

 

 

Επίσης σας προσφέρουμε υποστήριξη, θεωρητική και εφαρμοσμένη, από έμπειρη ομάδα ενεργειακών μηχανικών με επικεφαλή το Σωτήρη Γιόκα (τηλεφωνικώς 9 ώρες τις εργάσιμες μέρες ή/και μέσω email με άμεση απάντηση ακόμα και εντός Σ/Κ)

Με το 3DR.KENAK έχουν μελετηθεί σημαντικά έργα (ενδεικτικά αναφέρονται)

 

 

Ενεργειακή Μελέτη

Η διαδικασία εκπόνησης μιας ενεργειακής μελέτης ακολουθεί τα παρακάτω βήματα:

 

 

 

 

 

Ενεργειακή Επιθεώρηση

Η Ενεργειακή Επιθεώρηση είναι ολοκληρώνεται με την εκτέλεση των παρακάτω βημάτων, τα οποία αποτελούν τμήμα της ενεργειακής μελέτης:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αποκτήστε την πλήρη έκδοση 3DR.KENAK με δωρεάν εκπαίδευση 3 ωρών ή/και εκπόνηση της πρώτης σας ενεργειακής μελέτης-επιθεώρησης μέχρι και τα τελικά σχέδια με την υποστήριξη των εξειδικευμένων ενεργειακών μηχανικών της 3DR

 

Νέο Βιβλίο: Εισαγωγή στην ενεργειακή επιθεώρηση και εφαρμογή σε τεχνικό λογισμικό

Το βιβλίο 3DR.KENAK.Book στοχεύει στην εξοικείωση του μηχανικού με τη διαδικασία της ενεργειακής επιθεώρησης και στην πρακτική χρήση του τεχνικού λογισμικού 3DR.KENAK. Χωρίζεται σε δύο βασικά μέρη: στο πρώτο μέρος γίνεται εισαγωγή στη διαδικασία της ενεργειακής επιθεώρησης σύμφωνα με τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων (ΚΕΝΑΚ).Σε απλά βήματα αναλύεται η διαδικασία εκπόνησης της επιθεώρησης, η αποτύπωση των χώρων και των συστημάτων, η χρήση οργάνων και αναλύονται οι παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας για την έκδοση του πιστοποιητικού. Στο δεύτερο τμήμα του βιβλίου αναλύονται διεξοδικά όλες οι οντότητες του λογισμικού και παρουσιάζονται παραδείγματα ενεργειακών επιθεωρήσεων σε κτήρια κατοικίας και εμπορικών χρήσεων. Το βιβλίο περιλαμβάνει δοκιμαστική έκδοση του λογισμικού πλήρους λειτουργικότητας για χρονική διάρκεια ενός μήνα.

 

 

 

 

 

 

 

Επιστροφή Επιστροφή