Εκτύπωση σελίδας

3DR STEEL MΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Το πρόγραμμα 3DR.STEEL, το πρώτο Ελληνικό πρόγραμμα μεταλλικών κατασκευών, αποτελεί την πιο αξιόπιστη και πλήρη λύση στη μελέτη φορέων από χάλυβα. Η νέα έκδοση 2012 από την 3DR υποστηρίζει και τον Ευρωκώδικα 8. Στα 20 χρόνια παρουσίας έχει χρησιμοποιηθεί από πλήθος μελετητικών γραφείων σε ποικίλα έργα κατασκευών από χάλυβα, αποδεικνύοντας έμπρακτα την ευελιξία και την εγκυρότητά του.

Χαρακτηριστικά

• Εύχρηστο περιβάλλον γραφικών υψηλής εποπτείας (γραφική απεικόνιση φορτίων, μετατοπίσεων, εντατικών μεγεθών κλπ) • Ταχύτατη εισαγωγή δεδομένων και μόρφωση του μοντέλου του φορέα με εξαιρετική ευκολία στις διορθώσεις. • Δυνατότητα εισαγωγής 3D φορέα από αρχείο .dxf • Πλούσια βιβλιοθήκη πρότυπων διατομών • Γεννήτριες παραγωγής έτοιμων μοντέλων από ενσωματωμένες βιβλιοθήκες • Δυνατότητα επιλογής διακεκριμένων στοιχείων ή ομάδας στοιχείων, με τη βοήθεια ειδικών φίλτρων • Άμεση πρόσβαση στις ιδιότητες μεμονωμένου μέλους, ή ομάδας μελών με την εμφάνισή τους σε εύχρηστο πλαίσιο διαλόγου • Απεριόριστος αριθμός κόμβων και μελών • 12 ανεξάρτητες περιπτώσεις φόρτισης και αυτόματος υπολογισμός των σεισμικών φορτίων • Αναλυτικός υπολογισμός φορτίων ανέμου και χιονιού και συνδυασμών φόρτισης κατά Ευρωκώδικα 1. • Επίλυση του φορέα ως χωρικού πλαισίου • Επίλυση κατά ΕΑΚ ή Ευρωκώδικα 8 (Ισοδύναμη στατική και δυναμική/ φασματική μέθοδος) και διαστασιολόγηση με τον Ευρωκώδικα 3. Δυνατότητα επίλυσης και ελέγχου των διατομών και με τους παλιούς κανονισμούς • Έλεγχοι πλευρικής δυσκαμψίας και μεταθετότητας • Αυτόματη παραγωγή των συνδέσεων σε τρισδιάστατο σχεδιαστικό περιβάλλον με δυνατότητα περιγραφής όλων των στοιχείων αυτής (ενισχύσεις, κοχλίες, συγκολλήσεις, ελάσματα κλπ), διακριτοποίηση και επίλυση με ραβδωτά και επιφανειακά πεπερασμένα στοιχεία και εκτέλεση όλων των απαραίτητων ελέγχων • Καλύπτονται πολλοί τύποι συνδέσεων όπως αποκατάσταση συνέχειας, στήριξη τεγίδας, έδραση στύλου με ενισχύσεις, σύνδεση αντιανέμιου συνδέσμου, κεφαλοδοκού κλπ. όλων των τύπων διατομών που μπορούν να εφαρμοστούν σε κάθε σύνδεση • Διαστασιολόγηση συστήματος θεμελίωσης πεδίλων συνδετηρίων δοκών • Εκτυπώσεις των απαιτουμένων σχεδίων και του τεύχους της μελέτης • Δυνατότητα επεξεργασίας των σχεδίων

 

Pre-STEEL: Τυποποιημένες Μεταλλικές Κατασκευές

 

 

 

3DR.SteelCAD: Λεπτομερή 3D Σχέδια Μεταλλικών Συνδέσεων

 

 

 

 

Connect

Το πρόγραμμα Connect υπολογίζει οποιονδήποτε κόμβο μεταλλικής κατασκευής. Η κανναβοποίηση με στοιχεία κελύφους τα οποία περιλαμβάνουν και drilling βαθμό ελευθερίας (6 βαθμοί ανά κόμβο) γίνεται από το πρόγραμμα. Η φορτική κατάσταση των κόμβων για την οποία επιλύονται προσδιορίζεται από τα συντρέχοντα μέλη με τρόπο που οι παραμορφώσεις στον κόμβο να είναι συμβατές με τις παραμορφώσεις των μελών. Ελέγχονται ορθές και διατμητικές καθώς και κατά το κριτήριο Von-mises. Οι έλεγχοι αυτοί εξασφαλίζουν το κριτήριο επάρκειας των τάσεων δεν διασφαλίζουν όμως την επάρκεια σε λυγισμό των επιμέρους ελασμάτων που συγκροτούν τον κόμβο. Για την εξασφάλιση από αυτό τον τύπο αστοχίας, για κάθε συνδυασμό φόρτισης, υπολογίζεται το γεωμετρικό μητρώο ακαμψίας του φορέα (εξαρτώμενο από τα αποτελέσματα της γραμμικής ανάλυσης και τα γεωμετρικά δεδομένα) και γίνεται ιδιομορφική ανάλυση. Τα αποτελέσματα αυτής της ανάλυσης (μορφές λυγισμού του κόμβου) χρησιμοποιούνται στον έλεγχο σε λυγισμό.

 

 

 

Επιστροφή Επιστροφή