Εκτύπωση σελίδας

Νέο Module ECPraxis-ΚΑΝ.ΕΠΕ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

 Σας ενημερώνουμε ότι μόλις κυκλοφόρησε το add-on στο ETABS Ec Praxis Eurocode 8-3 (ΚΑΝ.ΕΠΕ)

Το λογισμικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με το Etabs για την αποτίμηση κατασκευών με βάση τον Ευρωκώδικα 8 μέρος 3 καθώς και τον ΚΑΝ.ΕΠΕ τόσο με ελαστικές όσο και ανελαστιμές μεθόδους.

Παρουσιάσεις Προγράμματος - Πατήστε Εδώ

http://www.gsi-eng.eu/images/stories/image/pushover.jpg

 To πρόγραμμα καλύπτει
Προκαταρκτική ελαστική ανάλυση - δείκτες λάμδα
Γενικές παράμετοι (ΣΑΔ, Στάθμη επιτελεστικότητας, Έτος κατασκευής)
Αναλυτικές παράμετοι υφιστάμενης κατασκευής για αποτίμηση (δοκοί - στύλοι)
Τροποποίηση μοντέλου ETABS για δυναμική φασματική ανάλυση - λάμδα κάμψης και τέμνουσας
Τροποποίηση μοντέλου ETABS για ανελαστική ανάλυση pushover (πλαστικές αρθρώσεις κατά καν.επε.)
Αποτίμηση δυναμικής φασματικής ανάλυσης
Τρισδιάστατη αναπαράσταση λόγων ανεπάρκειας
Αναλυτικό τεύχος υπολογισμών
Εγχειρίδιο χρήσης και τεκμηρίωσης

 

http://www.gsi-eng.eu/images/stories/image/dynamic%281%29.jpg

 

 

EC Praxis ΚΑΝ.ΕΠΕ. Εκδόσεις

Plus

Nonlinear

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 211-7702199 ή μέσω email στο secretary@gsi-eng.eu

 

 

 

 

Επιστροφή Επιστροφή