Εκτύπωση σελίδας

EC-Praxis ΚΑΝ.ΕΠΕ.

ec-praxis3J

 Αγαπητοί συνάδελφοι,

 Σας ενημερώνουμε ότι μόλις κυκλοφόρησε το add-on στο ETABS Ec Praxis Eurocode 8-3 (ΚΑΝ.ΕΠΕ)

Το λογισμικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με το Etabs για την αποτίμηση κατασκευών με βάση τον Ευρωκώδικα 8 μέρος 3 καθώς και τον ΚΑΝ.ΕΠΕ τόσο με ελαστικές όσο και ανελαστιμές μεθόδους.

Παρουσιάσεις Προγράμματος - Πατήστε Εδώ

http://www.gsi-eng.eu/images/stories/image/pushover.jpg

 To πρόγραμμα καλύπτει
-προκαταρκτική ελαστική ανάλυση - δείκτες λάμδα
-γενικές παράμετοι (ΣΑΔ, Στάθμη επιτελεστικότητας, Έτος κατασκευής)
-αναλυτικές παράμετοι υφιστάμενης κατασκευής για αποτίμηση (δοκοί - στύλοι)
-τροποποίηση μοντέλου ETABS για δυναμική φασματική ανάλυση - λάμδα κάμψης και τέμνουσας
-τροποποίηση μοντέλου ETABS για ανελαστική ανάλυση pushover (πλαστικές αρθρώσεις κατά καν.επε.)
-αποτίμηση δυναμικής φασματικής ανάλυσης
-τρισδιάστατη αναπαράσταση λόγων ανεπάρκειας
-αναλυτικό τεύχος υπολογισμών
-εγχειρίδιο χρήσης και τεκμηρίωσης


http://www.gsi-eng.eu/images/stories/image/dynamic%281%29.jpg

 

EC Praxis ΚΑΝ.ΕΠΕ. Εκδόσεις

Plus

Nonlinear

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 211-7702199 ή μέσω email στο secretary@gsi-eng.eu

 

Επιστροφή Επιστροφή