Εκτύπωση σελίδας

EC - PRAXIS 3J for ETABS ή for SAP2000

Το πρόγραμμα EC PRAXIS 3J for ETABS ή for SAP2000 αποτελεί την επέκταση της standalone εφαρμογής EC PRAXIS 3J και παρέχει τη δυνατότητα αυτόματης μαζικής ανάλυσης των συνδέσεων ενός μεταλλικού κτιρίου που έχει δημιουργηθεί στο ETABS ή στο SAP2000. Η ανάλυση πραγματοποείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ευρωκώδικα 3, Μέρος 1-8.

Το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα πλήρους παραμετροποίησης στο χρήστη όσον αφορά τις παραμέτρους και τους τύπους των συνδέσεων, ενώ κατά την αυτόματη διαδικασία επίλυσης αποφασίζει τον τύπο της σύνδεσης ανάλογα με το στατικό μοντέλο και τη γεωμετρία, προδιαστασιολογεί τη σύνδεση και την ελέγχει. Οι συνδέσεις όμοιου τύπου αυτόματα ομοιομορφοποιούνται για την ανάγκη της πράξης. Η συνεργασία με το πρόγραμμα EC PRAXIS 3J παρέχει ευελιξία και ευκολία σχετικά με την τροποποίηση των συνδέσεων. Επίσης υποστηρίζεται και η ανάλυση μεμονωμένων συνδέσεων αφού αυτές επιλεχθούν από το εξελιγμένο γραφικό περιβάλλον του προγράμματος. Τέλος, τα τεύχη υπολογισμών παράγονται αυτόματα για όλες τις συνδέσεις.

 

 

Για να κατεβάσετε την demo έκδοση του EC Praxis 3J for ETABS, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το ενημερωτικό υλικό του EC Praxis 3J for ETABS, πατήστε εδώ.

Επιστροφή Επιστροφή